Wednesday, November 23, 2011

Sekat setakat mana yang boleh sekat, Itu hak kerajaan.. Hak rakyat pula huhuhu

Polis diberi lebih kuasa sekat perhimpunan

Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 yang dicadangkan akan memberi polis lebih banyak kuasa, terutamanya berhubung sekatan dan syarat-syarat untuk berhimpun.

Seksyen 15 rang undang-undang itu menyatakan polis boleh mengenakan sekatan ke atas suatu perhimpunan bagi maksud keselamatan atau ketenteraman awam, termasuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

NONESeksyen 15 (2) (h) pula membenarkan Ketua Polis Daerah membuat keputusan mengenai:

 • tarikh, masa dan tempoh perhimpunan;
 • tempat perhimpunan;
 • cara perhimpunan;
 • kelakuan peserta semasa perhimpunan;
 • pembayaran kos pembersihan akibat daripada mengadakan perhimpunan;
 • apa-apa faktor alam sekitar, sensitiviti budaya atau agama dan kepentingan sejarah yang ada pada tempat perhimpunan;
 • kebimbangan dan bantahan orang yang mempunyai kepentingan; atau apa-apa perkara lain yang difikirkan perlu atau suai manfaat oleh pegawai yang menjaga daerah polis berhubung dengan perhimpunan itu.

Mereka yang melanggar sekatan dan syarat boleh didenda tidak melebihi RM10, 000.

NONESebelum ini, perkara-perkara berkaitan perhimpunan awam diselia mengikut Seksyen 27 Akta Polis 1964, yang menyatakan bahawa permit mesti diperolehi bagi mana-mana perhimpunan awam tetapi tidak syarat-syaratnya tidak dinyatakan secara terperinci.

Sekiranya penganjur tidak bersetuju dengan larangan itu, rayuan boleh dikemukakan kepada Menteri Dalam Negeri yang perlu memberikan jawapannya dalam masa enam hari.

Walau bagaimanapun, rang undang-undang ini tidak menetapkan sama ada keputusan menteri adalah muktamad atau sama ada ia boleh dicabar di mahkamah.

Ia juga menyatakan bahawa perhimpunan perlu mengambil kira sensitiviti budaya dan agama, tetapi butiran tidak ditakrifkan.

Tempat larangan

Seksyen 25, rang undang-undang itu pula menyatakan bahawa menteri boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta, menetapkan mana-mana tempat sebagai suatu tempat perhimpunan
yang ditetapkan.

bersih rally july 9 crowd face-off with police 1Ia juga menetapkan, bagi mengelakkan keraguan, mana-mana orang yang menganjurkan atau menyertai perhimpunan yang diadakan di tempat perhimpunan yang ditetapkan hendaklah mempunyai tanggungjawab yang sama sebagaimana seorang penganjur dan peserta.

Walaupun undang-undang yang dicadangkan itu tidak menetapkan tempat yang boleh digunakan untuk perhimpunan, namun beberapa kawasan-kawasan dengan jelas dinamakan sebagai kawasan larangan. Ini termasuk.

 • Empangan, takungan dan kawasan tadahan air
 • Loji rawatan air
 • Stesen penjana elektrik
 • Stesen minyak
 • Hospital
 • Balai bomba
 • Lapangan terbang
 • Landasan keretapi
 • Terminal pengangkutan awam darat
 • Pelabuhan, terusan, limbungan, dermaga, jeti, jambatan dan marina
 • Tempat ibadat
 • Tadika dan sekolah

1 comment:

Anonymous said...

Jamban -- tandas -- tak nak sekat ka

follow on fb

share

Share |

BLOGGER PERAK

BLOG BLOG PANAS

BLOG PIMPINAN PAS/PR

BLOG MUSLIMAT

Blog Masjid

Blogroll

Archives

Related Posts with Thumbnails

Header bergerak