Thursday, June 2, 2011

Pentingnya Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar
Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Humaid, Abu Daud, At-Tirmidzy, An-Nasa'y, Ibnu Majah, Ad-Daruquthny, Al-Baihaqy, dan Abu Ya'la mentakhrijkan dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata, "Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, dia naik ke atas mimbar, lalu menyampaikan pidato. Setelah menyampaikan pujian kepada Allah, dia berkata,

"Wahai semua manusia , tentunya kalian juga membaca ayat ini, 'Hai orang orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk, (QS Al-Maidah : 105), namun kalian meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran dan mereka tidak mau merubahnya, maka Allah akan menyegerakan siksa yang menyelingkupi mereka semua'.
Ayid: setakat ini hanya PAS dlm malaysia

1 comment:

Amuraria said...

PARTI PANDI KUTTY BANYAK SIMPAN SETAN BISU DAN PROFESOR KANGKONG,SERTA MANGKUK-MANGKUK TANDAS PAK ANGGUK MACAM AKHBAR PANDI KUTTY UTUSAN MELOYA DAN BERITA HAIRAN YANG MENG'KUTTY'KAN BERITA BENAR JADI FITNAH DAN FITNAH JADI BENAR ! MACAM BEKAS KEPALA KUTTY MAHATAIK TUU LAMAA DAAH !

follow on fb

share

Share |

BLOGGER PERAK

BLOG BLOG PANAS

BLOG PIMPINAN PAS/PR

BLOG MUSLIMAT

Blog Masjid

Blogroll

Archives

Related Posts with Thumbnails

Header bergerak